Slukas Bambi Lindqvist
Golv-Martin Andersson
Viktor Wällstedt
Elias Lilja
Fluffet "Svetlana" Öhrström
Ful-Harald Slampe Pettersson
David Wajngot
Sara Svensson
Victor Dannetun
Jonatan Pålsson
Johan Thornström
Harald Vogel
Niklas Almqvist
Drickard "Lady" Drellenberg
Fanny